Blastfest 2017

Blastfest 2017

BLASTFEST 2017 IS CANCELLED
Blastfest has though several years pleased Metal and Hardrock fans abdroad and domestic. The festival was arranged first year in 2014. Great names has been presented, first and foremost for the local Bergen audience, but also for a number of guests from abroad.

Blastfest AS has tried to continue arranging the festival, but du to low ticketsales and low forecasts for ticketsale, the board of the company, with regrets, has found it correct to cancel the festival. The company has been delivered to The Bergen Tingrett for dissolution of the company.

Bergen Februar 1, 2017
The Board
Blastfest AS
post@blastfest.noTickemaster is going to inform all ticket holders about the refunds. BLASTFEST 2017 KANSELLERES
Blastfest har i flere år gledet Metal og Hardrock fans i inn- og utland. Festivalen ble arrangert første gang i 2014. Store navn har fått presentere seg, først og fremst for Bergens publikummet, men også for mange tilreisende.

Blastfest AS har forsøkt å videreføre festivalen, men på grunn av lavt billettsalg og dårlige prognoser for videre billettsalg, har styret i selskapet, med beklagelse, funnet det riktig å kansellere festivalen. Selskapet er levert Bergen Tingrett for oppløsning.

Bergen 1. februar 2017
Styret
Blastfest AS
post@blastfest.no

Lost Password